logo noe1 start button przedszkole button zlobek button kontakt button

  facebook icon

  • Mądry po szkodzie
  • To nie sią dzieci to są....
  • Ehh... dzieci dzieci

przejdznastronezlobka

Statut Mały Einsteinek Przedszkole statut

Umowa - przedszkole

pdf icon

Program

ROZWIJAMY TALENTY CZYLI ZAJĘCIA DODATKOWE.

Każde dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju wwszystkich kierunkach, potencjalną inteligencją, zadatkami na rozwijanie twórczości, oraz dużym talentem społecznym.

W  naszym przedszkolu „Mały Einsteinek” proponujemy zajęcia, które działają na wielu płaszczyznach uwrażliwiając na to jaki potencjał niesie w sobie Państwa dziecko, dlatego też w naszej ofercie znajdują się zajęcia takie jak:

W ramach czesnego oferujemy Państwu:

KLUB MAŁEGO ANGLISTY

Nauka języka angielskiego odbywa się w naszym przedszkolu w formie zabawy. Dzieci uczą się piosenek i rymowanek, wykonują prace plastyczne mające na celu utrwalenie słówek usłyszanych podczas zabawy. Nauczyciele prowadzący zajęcia z języka angielskiego korzystają z podręczników przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także ze środków audiowizualnych, słowników obrazkowych i plansz.

BIO ZAKRĘCENI-ZAJĘCIA EKOLOGICZNE

E d u k a c j a e k o l o g i c z n a ukazuje zależność człowieka od środowiska oraz uczy odpowiedzialności za zmiany dokonywane w środowisku naturalnym . Dopóki nie nauczymy się ekologii i nie zaczniemy szanować naszej planety, przyszłość życia na Ziemi jest n i e p e w n a ! Ekologia pomaga nam zrozumieć ,że nasz mały glob nie jest zamieszkały przez bezładną mieszaninę żyjących obok siebie gatunków . Aby uratować nasze środowisko , musimy uwrażliwić na jego problemy przyszłe pokolenia, uświadomić sobie i innym , że „ szacunek okazywany naturalnemu środowisku człowieka stanowi pośrednio wyraz uznania godności osoby ludzkiej . Na naszych zajęciach Dzieciaczki dowiedzą się co ma wspólnego blok rysunkowy z lasem, zobaczą co to są Eko opakowania, poznają tajemnice wody i wiele, wiele innych.

KLUB WYGIBASÓW.

Celem zajęć jest organizowanie doświadczeń muzycznych, ukierunkowanych na percepcję, wykonawstwo i twórczość, zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci. Dzieci wraz z nauczycielem dysponują bogatym zbiorem pomocy dydaktycznych - instrumentów i sprzętu audio.

KLUB SPRAWNI

Wiek przedszkolny uważany jest za okres krytyczny dla kształtowania postawy, ponieważ w okresie tym występują rożnego rodzaju nieprawidłowości postawy ciała. Bardzo często rozwijają się i przekształcają w wady wymagające wielu starań w celu ich korekty.Zajęcia z gimanstyki dostosowane są czasowo do wymagań wieku i możliwości dzieci. Mają one na celu wyrabianie poprawnych nawyków kształtujących postawę ciała (profilaktyka), korygowanie zaburzeń statyki ciała, przeciwdziałanie ich utrwalaniu oraz pogłębianiu, wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motoryczności, zapobieganie powstawaniu zaburzeń statyki ciała oraz wyrównywanie deficytu ruchów dzieci z odchyleniami w stanie zdrowia lub rozwoju. Zajęcia realizowane będą w formie ćwiczeń profilaktycznych, wzmacniających, ćwiczeń oddechowych, gier i zabaw ruchowych.

KUCHCIKOWO-WARSZTATY KULINARNE

Na zajęciach dowiemy się nie tylko jak przyrządza się wspaniałe potrawy z całego świata ale także poznamy zasady zdrowego odżywiania.

Zajęcia kulinarne to także to okazja do poznania nowych przypraw,  smaków, zapachów.

Nasze zajęcia to podróż przez kontynenty i kraje oraz zagłębianie się w różne tradycje kulinarne. Podczas zajęć wśród dzieci rozbudzimy także kreatywność, usprawnimy aspekty manualne. Poznamy zasady bezpieczeństwa i dobrych manier przy stole.

KRAINA SZTUKI.

Na zajęciach będziemy realizować bę w wesołej zabawie inny aspekt twórczy. Stworzymy ozdoby z makaronu, zwiniemy świece, udekorujemy decoupage, breloki i kolczyki, udekorujemy szkło, stworzymy rzeźby, zbudujemy miasto z kartonu, będziemy malować na drewnie.

Warsztaty to także gips, modelina, papier, plastik, produkty Eko.

GIMNASTYKA JĘZYKA- ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE.

Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia szkolne w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań.Pod koniec wieku przedszkolnego od dziecka oczekuje się poprawnego wymawiania wszystkich dźwięków, swobody posługiwania się mową. Często jednak u dzieci w tym okresie występują zaburzenia mowy, to też powinno się możliwie wcześnie rozpocząć świadome jej usprawnianie oraz korygowanie wszelkich zaburzeń. Zajęcia będą prowadzone w formie zabawy.

Na życzenie Rodziców, za dodatkową opłatą będą prowadzone indywidualnie z dziećmi.Każde dziecko uczęszczające na takie zajęcia logopedyczne będzie posiadało własną kartotekę oraz zeszyt ćwiczeń, w którym zawarte są wskazówki do pracy w domu z rodzicami.

WIDZĘ, CZUJĘ, SŁYSZĘ-TAJEMNICE ZMYSŁÓW.

Na zajęciach Dzieci wezmą udział w doświadczeniach z funkcjonowaniem ludzkich zmysłów i tematyką „jak poznaję świat?”W trakcie zajęć Dzieci będą mogły przekonać się, że mózg czasami nas „oszukuje”, a stwierdzenie, że coś widzimy, słyszymy lub czujemy czasami jest niemożliwe do sprecyzowania.

CHODŹ OPOWIEM CI BAJECZKĘ.

Przedszkole jest miejscem, w którym nauczyciele już od pierwszych chwil pobytu dziecka w placówce poddają je obserwacji. Ma ona wykazać, czy dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w przedszkolu oraz zasygnalizować ewentualne problemy, z którymi boryka się przedszkolak.Niejednokrotnie nauczyciele już przed rozpoczęciem roku szkolnego sugerują rodzicom czytanie bajek terapeutycznych, mających na celu pokazanie życia przedszkolnego, problemów z jakimi może spotkać się przedszkolach i sposobów ich rozwiązywania. Bajki i opowiadania, które pokażą dziecku, że nie tylko ono boi się pierwszego dnia w przedszkolu, że nie tylko ono ma okulary, albo zdaża mu się nie zdążyć do ubikacji, czy nie potrafi jeszcze narysować konia czy psa.