logo noe1 start button przedszkole button zlobek button kontakt button

  facebook icon

 • Mądry po szkodzie
 • To nie sią dzieci to są....
 • Ehh... dzieci dzieci

przejdznastronezlobka

Statut Mały Einsteinek Przedszkole statut

Umowa - przedszkole

pdf icon

Program i metody nauczania

Dziecko w wieku przedszkolnym wymaga szczególnej troski, należy, więc dbać o jego rozwój i w ten sposób budować fundament do późniejszej nauki szkolnej.
Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym okresem w życiu każdego dziecka. Jest to czas konstruowania własnego „Ja”, czas tworzenia kontaktów z innymi ludźmi, czas budzenia się uczuć do innych ludzi.   Dzieci w tym wieku stosunkowo łatwo poddają się działaniom wspomagającym ich rozwój.

Każde dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną inteligencją, zadatkami na rozwijanie twórczości, oraz dużym talentem społecznym. Trzeba, zatem stworzyć mu możliwość maksymalnego rozwoju.

METODY PRACY.

Małe dzieci bardziej efektywnie uczą się, gdy są w coś zaangażowane, niż gdy wiedza przekazywana jest im w sposób nie wymagający od nich żadnej aktywności.
Dlatego ważne jest dla nas, aby dzieci uczyły się przez bezpośrednie doświadczanie i sprawdzanie. Językowe przedszkole Mały Einsteinek opiera swą działalność na podstawie programowej MENiS oraz korzysta z metod i form pracy z dziećmi, które wykorzystują aktywność własną dzieci oraz interakcje w jakie wchodzą w procesie uczenia się i są to:

 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Metoda Opowieści Ruchowej J.C. Thulina
 • Metoda R. Labana
 • Glottodydaktyka
 • Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 • koncepcję wychowania wg Tomasa Gordona

 

We wszystkich grupach wiekowych wykorzystujemy koncepcję wychowania wg Tomasa Gordona (twórcę programu „Wychowanie bez porażek”) oraz Adele Faber i Elanie Mazlish (autorek wielu publikacji z zakresu pedagogiki, m.in. znanej i cenionej na polskim rynku książki pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”).

Wszystkie nasze nauczycielki posiadają odpowiednie kompetencje wychowawcze. Umiejętnie nawiązują relacje z dziećmi, zapewniają wychowankom prawo do samodzielnego rozwiązywania problemów i samodzielnego myślenia. Uczą dzieci rozpoznawania, wyrażania i akceptowania własnych uczuć oraz zapoznają je ze społecznie akceptowanymi sposobami rozwiązywania konfliktów, np. poprzez negocjowanie.

W ramach wzmacniania sfery emocjonalnej i społecznej dzieci systematycznie organizujemy dla naszych podopiecznych warsztaty integracyjne z psychologami.

 

OPIEKA PSYCHOLOGA.

W ogólnym stwierdzeniu, pracę psychologa przedszkolnego można ująć, jako otaczanie opieką psychologiczną wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. W kierunku stworzenia najlepszych warunków rozwojowych maluchów nasz Psycholog systematycznie współpracuje z kadrą pedagogiczną i rodzicami każdego dnia. Na podstawie codziennej obserwacji doradza wychowawcom i wspiera ich pracę a także konsultuje się z rodzicami. Ponadto nasz Psycholog opracowuje program warsztatów dla dzieci, wspierających integrację, umiejętność dobrej komunikacji i radzenia sobie z emocjami realizując je w każdej grupie przedszkolnej raz w tygodniu. Istnieje również konsultacja z Psychologiem w wyznaczonych godzinach.

Jak wybrać najlepsze przedszkole w Krakowie?