logo noe1 start button przedszkole button zlobek button kontakt button

  facebook icon

nastroneprzedszkola

Statut Mały Einsteinek Żłobekstatut

Do pobrania

Umowa - żłobek

pdf icon

Certyfikat

 maluch logo nowe kwadrat

Czesne

ZAPISY

WPISOWE:

Wpisowe wynosi 500 zł. Jest to opłata bezzwrotna, gwarantująca miejsce w żłobku. Opłata zawiera ubezpieczenie NNW dziecka, monitoring, podstawową wyprawkę (ręczniki, kocyk, poduszka, prześcieradło, mydło hipoalergiczne, naczynia, nocnik, itp.)

MIESIĘCZNE CZESNE:

1. Wysokość czesnego wynosi:

 

od stycznia 2022 opłata całodzienna 1350 zł, która to kwota zostanie pomniejszona w przypadku otrzymaniu dotacji:

  • z Wydziału Zdrowia i Programu Maluch
    pakiet do 5 h - 850 PLN
    pakiet powyżej 5 h -  930,00 PLN


każda dodatkowa godzina pobytu dziecka – 10 zł

CATERING

- za dzień: 16 zł

 

I śniadanie - 2 zł,
II śniadanie - 1,50 zł,
obiad - 11 zł,
podwieczorek 1,50 zł,)

 
Opłaty prosimy dokonywać do dnia 3-ciego  każdego miesiące na rachunek bankowy:

Bank Pekao 98124044321111001064272637 

 

Dotacje gminy do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2022

9

W roku 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.

Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: liczba godzin, w czasie których zapewnieniona jest dziecku opieka w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji
(dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.