logo noe1 start button przedszkole button zlobek button kontakt button

  facebook icon

 

 

 

 

Anonimowa ankieta

Ankieta dotyczy zebrania informacji na temat zarządzania przedszkolem i wpływem tych działań na rozwój placówki przedszkolnej.
Prosimy Państwa o odpowiedzi, ankieta jest anonimowa


1. Czy Pani/Pana zdaniem przedszkole rzetelnie realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze?


2. Czy dyrektor przedszkola, nauczyciele współpracują z rodzicami?


3. W jaki sposób dyrektor oraz nauczyciele zachęcają rodziców do angażowania się w planowanie pracy placówki?4. Proszę podać przykłady wykorzystania Pani/Pana opinii do modyfikowania pracy przedszkola

  Refresh Captcha