logo noe1 start button przedszkole button zlobek button kontakt button

  facebook icon

Akcje

 

"Piotruś Pan"

Nasze Przedszkolaki biorą udział w XXII Ogólnopolskim Logopedycznym Konkursie Plastycznym "Piotruś Pan". Dzieciaczki przygotowały karty do gry w Piotrusia,przedstawiające różnorodne ilustracje rozwijające mowę i wzbogacające słownik dziecka.

plakat piotrus pan


"GÓRA GROSZA"

gora grosza2015Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza.

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Uczniowie i przedszkolaki nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady:

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.
Nasza placówka również bierze udział w akcji. Gorąco prosimy o włączenie sie do akcji.
W przedszkolu wystawione jest pudełko, do którego Dzieciaczki mogą przynosić "grosiki".

Nie bądźmi obojętni na losy innych dzieci.

 


einsteinek.pl


 baner baterieNasze Przedszkole przystąpiło do programu- ZBIERAJ BATERIE! . To długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny  na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.


Program ZBIERAJ BATERIE! poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.Na terenie Naszej placówki wystawiony jest specjalny pojemnik , do którego można przynosić zużyte baterie i akumulatory.Na tablicy informacyjnej wywieszone są ulotki i broszury, które zawierają informacje na temat programu.
Zachęcamy do przyłączenia się do akcji.


logo zakretkiW Placówce będzie wystawiony pojemnik, do którego można przynosić plastikowe zakrętki. Zakrętki przekazywane są firmom recyklingowym. Za każdy kilogram otrzymanego surowca firmy recyklingowe wpłacają określony ekwiwalent pieniężny na konto Fundacji Bez Tajemnic. 100% pozyskanych w ten sposób środków Fundacja przeznacza na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci będących jej podopiecznymi. W imieniu Potrzebujących zwracamy się do Państwa z prośbą o zaangażowanie zbiórkę zakrętek.