logo noe1 start button przedszkole button zlobek button kontakt button

  facebook icon

 • Mądry po szkodzie
 • To nie sią dzieci to są....
 • Ehh... dzieci dzieci

Ramowy plan dnia.

7.00 -  8.30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI :

zabawy twórcze / dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne/,

 • praca indywidualna, wspierająca rozwój dziecka,
 • przygotowanie pomocy do zajęć,
 • ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe / przy muzyce, ze śpiewem/.

8.30 - 8.45 PRZYGOTOWANIE  DO  ŚNIADANIA:

 • czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

8.45 - 9.15 ŚNIADANIE:

 • kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

9.30 - 11.00 ZINTEGROWANA  DZIAŁALNOŚĆ  EDUKACYJNA  W  OKREŚLONYCH  OBSZARACH , ZGODNYCH  Z  REALIZOWANĄ  PODSTAWĄ  PROGRAMOWĄ:

 • edukacja zdrowotna, przyrodnicza, ekologiczna,
 • edukacja językowa, matematyczna, artystyczna,
 • edukacja społeczna, wprowadzanie w świat wartości.

11.00 -12.15 AKTYWNOŚĆ  JEDNOLITA  I  ZRÓŻNICOWANA, INSPIROWANA PRZEZ NAUCZYCIELA / w sali lub ogrodzie /:

 • zabawy i gry sportowe /ćwiczenia kształtujące postawę /,
 • spacery i wycieczki /obserwacje przyrodnicze, prace w ogrodzie/,
 • imprezy okolicznościowe.

12.15 - 12.30 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU:

 • doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i łazience.

12.30 -13.00 OBIAD:

 • ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami,
 • wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się.

13.00 –14.45 ODPOCZYNEK  POOBIEDNI:

Dzieci młodsze:

 • leżakowanie- słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej,

Dzieci starsze:

 • zajęcia i zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek,
 • kontynuacja zajęć edukacyjnych, inicjowanych przez nauczyciela,zabawy integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne /praca indywidualna i zespołowa w sali i w ogrodzie/,
 • zajęcia dodatkowe.

14.45-15.00 PRZYGOTOWANIE  DO  PODWIECZORKU:

 • czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

15.00 -15.30 PODWIECZOREK: 

 • kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.


15.30 -18.00        ZABAWY  STYMULUJĄCE  AKTYWNOŚĆ  DZIECKA:

 • integracyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne,
 • praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka /kompensowanie deficytów rozwojowych, praca z dzieckiem zdolnym/,
 • obserwacje przyrodnicze  /w sali i w ogrodzie /.