logo noe1 start button przedszkole button zlobek button kontakt button

  facebook icon

  • Mądry po szkodzie
  • To nie sią dzieci to są....
  • Ehh... dzieci dzieci

Kadra patrząca na świat oczami dziecka!

Państwa Dziećmi zaopiekuje się kreatywna i wykwalifikowana kadrą pedagogiczna. Pracę opiekunek wspierać będzie  pielęgniarka. Jej zadania to szczególne czuwanie nad prawidłowym rozwojem dzieci oraz działania związane z profilaktyką zdrowia.  Nasz zespół jest niewyczerpanym źródłem twórczej energii i zapału – z entuzjazmem będziemy wdrażać najnowsze metody pracy, gwarantując wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie. Poprzez zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzanie zainteresowań dzieciaczków, zapewnimy im profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą. Działamy z pasją i całkowicie poświęcamy się temu, co robimy. Wśród Naszej kadry znajdą się także osoby z wykształceniem logopedycznym, które codziennie będą doskonaliły aparat mowy Naszych Przedszkolaków dzięki zajęciom profilaktycznym, konsultując z rodzicami zauważone nieprawidłowości. Zaś psycholog skupi się na warsztatach rozwojowych, wspierając kadrę pedagogiczną poradami, a także udzielając Rodzicom pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych.

 

Anna Tekiei DyrektorMgr Anna Tekieli - Dyrektor placówki

Jestem osobą żywiołową, spontaniczną i niezwykle kreatywną. Kocham dzieci ,a praca z nimi jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, ale  przede wszystkim wielką radością. Przez kilka lat pracowałam jako nauczyciel w krakowskich szkołach i przedszkolach.Wykształcenie pedagogiczne zdobyłam na Akademii Pedagogicznej ,gdzie uzyskałam dyplom nauczyciela Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Od najmłodszych lat poznawałam tajemnice świata muzyki, śpiewu i gry na instrumentach. Ukończyłam Szkołę Muzyczną I i II stopnia oraz Studium Wokalno-Aktorskie. Wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji ugruntowałam na Podyplomowych Studiach z zakresu Zarządzania i kierowania placówkami oświatowymi. Ponieważ człowiek całe życie się uczy,  stara się podnosić swoje kwalifikacje ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej. Moje motto przewodnie w pracy z dziećmi to słowa Janusza Korczaka:
  „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

 


 

Sylwika BuczkowskaSylwia Buczkowska - wychowawca grupy Małych Naukowców

Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Swoją pracę z dziećmi rozpoczęłam już w gimnazjum, gdzie byłam wolontariuszką w świetlicy terapeutycznej.

Podczas studiów odbywałam praktyki w szkole podstawowej oraz w przedszkolu integracyjnym.

Ukończyłam kurs pierwszej pomocy a także kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na co dzień lubię słuchać muzyki, czytać książki oraz oglądać filmy.

 


Ewa BalmasEwa Balmas - wychowawca - gurpa Małych Naukowców

Jest nauczycielem dyplomowanym.
Ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego, Studium Nauczycielskie - kierunek nauczanie początkowe oraz Pedagogikę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracowała w szkole podstawowej: w klasach 1 -3, w zerówce i świetlicy szkolnej. Po reformie edukacji od 2001 roku pracuje w przedszkolu. Ma dwoje dorosłych dzieci i troje wnuków. Mieszka w dzielnicy Nowa Huta. Jej pasja to czytanie książek, film, muzyka.  Lubi spędzać czas z rodziną.

 


Bernadetta DziegielBernadetta Dzięgiel - wychowawca - grupa Małych Naukowców

Jestem studentką ostatniego roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


W ciągu tych czterech lat byłam wolontariuszką prowadząca zajęcia plastyczne dla dzieci w Centrum kultury Calasanz Kraków – Olsza, ukończyłam kurs przygotowawczy wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dzięki czemu mogę brać udział w koloniach jako wychowawca. Ukończyłam również kurs animatora zabaw dla dzieci.
Jestem osoba otwartą, cierpliwą i odpowiedzialną.

„Dziecko może nauczyć dorosłych 3 rzeczy – cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się, ze wszystkich sił, tego czego się pragnie najbardziej”


lubomira pawliczLubomira Pawlicz - wychowawca grupy Mali Wynalazcy

Z wykształcenia jestem pedagogiem i terapeutą pedagogicznym 
z 9 letnim stażem pracy oraz nauczycielem kontraktowym. Wykształcenie zdobyłam na Akademii Świętokrzyskiej  w  Kielcach
( mgr Pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, pracy socjalnej )
a także na Akademii Ignatianum w Krakowie; studia podyplomowe:
z pedagogiki przedszkolnej, terapii pedagogicznej  i zarzadzania oświatą. Systematycznie uczestniczę w szkoleniach i kursach podnoszących moje kwalifikacje zawodowe.

Aktualnie zamierzam poszerzać swoją wiedzę zawodową kształcąc się w kierunku wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi  a także socjoterapii.
Praca z dziećmi jest dla mnie zarazem ogromnym wyzwaniem jak i przyjemnością, ponieważ każde dziecko jest indywidualnością i każde jest wyjątkowe.
Największą zapłatą, dla mnie jako nauczyciela jest uśmiech dziecka, bo jak powiedział kiedyś wielki pedagog Janusz Korczak „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. W pracy staram się podążać za dzieckiem, dając mu poczucie bezpieczeństwa, akceptacji oraz możliwość wszechstronnego rozwoju.


Monika SepienMonika Stępień - nauczyciel wspomagający - grupa Mali Wynalazcy

Wykształcenie pedagogiczne zdobyłam na Uniwersytecie Szczecińskim gdzie ukończyłam Pedagogikę Elementarną
i Integracyjną oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu kończąc Pedagogikę Specjalną.

Praca z dziećmi jest tym, co zawsze chciałam robić w życiu. Wymaga ona ode mnie dużego zaangażowania, ale jednocześnie daje mi bardzo dużo satysfakcji. Obserwowanie dzieci oraz pomaganie im w ich rozwoju, zdobywaniu wiedzy, nabywaniu nowych umiejętności jest dla mnie wielką radością. Wychodzę z założenia, że każde dziecko zasługuje na wyjątkową uwagę, gdyż każde jest niezwykłe na swój sposób. Uważam przy tym, że nie tylko dzieci mogą się uczyć od nas dorosłych, ale również my możemy wiele nauczyć się od dzieci.

 


 Katarzyna ZawadzkaMgr Katarzyna Zawadzka - nauczyciel grupy Mali Badacze

Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Swoje doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać jeszcze w trakcie studiów, pracując w krakowskich placówkach  przedszkolnych i prywatnych punktach opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.  Ukończyłam również studium aktorskie "Lart Studio”, a także studiowałam na kierunku teatrologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez 8 lat przy Teatrze KTO w Krakowie prowadziłam warsztaty teatralne dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli). Mam ukończony kurs dla instruktorów amatorskich zespołów teatralnych oraz inne kursy i warsztaty doszkalające w tej dziedzinie. Praca z dziećmi jako wychowawca oraz jako instruktor teatralny daje mi możliwość współuczestniczenia w ich rozwoju, wzrastaniu, co jest dla mnie niezwykle cenne i satysfakcjonujące, tym bardziej jeśli mogę się swoim oddziaływaniem przyczynić do ich pozytywnego kształtowania i osiągania sukcesów.


agnieszka rozparamgr Agnieszka Rozpara wychowawca grupa Mali Badacze

Ukończyłam studia na kierunku oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz pedagogika opiekuńczo- wychowawcza na Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Krakowie. Odbyłam liczną praktykę w placówkach oświatowych. Jestem osobą odpowiedzialna,  pełną uśmiechu i energii, cierpliwą i wyrozumiałą. Kocham dzieci, a praca z nimi jest spełnieniem moich marzeń, wspaniałym doświadczeniem, dającym radość i ogromną satysfakcję. Najważniejsze dla mnie jest indywidualne podejście do potrzeb dziecka. Pragnę, aby czuło się przy mnie bezpiecznie i swobodnie. Moje motto w pracy z dziećmi to słowa ojca Phil'a Bosmans'a: "Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym".


Katarzyna Czajkowskamgr Katarzyna Czajowska- nauczyciel grupy Małych Badaczy, nauczyciel języka angielskiego

Wykształcenie pedagogiczne zdobyłam na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie ukończyłam pedagogikę  społeczno-opiekuńczą oraz na Krakowskiej Akademii, gdzie ukończyłam pedagogikę wczesnoszkolną z językiem angielskim oraz pedagogikę inkluzywną. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w szkole oraz w przedszkolach samorządowych i prywatnych, pełniąc funkcję wychowawcy oraz nauczyciela języka angielskiego.

Praca z dziećmi jest dla mnie wyzwaniem, ale też źródłem satysfakcji i radości. W pracy z podopiecznymi ważne są dla mnie słowa Janusza Korczaka:

"Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania"


 Agnieszka Jagielska

 Agnieszka Jagielska - logopeda.

Jestem osobą cierpliwą, dla której praca z dzieckiem jest ciągłym wyzwaniem. Praca logopedy jest zawodem kreatywnym i wymaga ciągłego doskonalenia się, w związku z tym stale podnoszę swoje kwalifikacje na szkoleniach i kursach. Obecnie jestem w trakcie studiów kwalifikacyjnych podyplomowych dla logopedów na Uniwersytecie Jagiellońskim o kierunku Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii. Bliskie jest mi holistyczne podejście do pacjenta, dlatego istotna jest dla mnie współpraca ze specjalistami, którzy w dużym stopniu przyczyniają się do efektywności terapii logopedycznej. Każdy dzień wypełnia mi praca z dziećmi w moim Gabinecie Logopedycznym Pan Maluśkiewicz. Uwielbiam kontakt z dziećmi i dynamiczną pracę - terapia wymaga mnóstwa energii, ciągle stawia nowe wyzwania, zmusza do poszukiwań. Każdy sukces moich pacjentów daje mi ogromną radość i satysfakcję.


Dominika SzlachtaDominika Szlachta

Jestem studentką ostatniego roku Psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.  Przez 6 lat pracowałam jako opiekunka dla dzieci, dzięki czemu miałam okazję poszerzyć swoje horyzonty z zakresu ich rozwoju w praktyce a także nauczyć się z nimi obcować wczuwając się w ich potrzeby i organizując im kreatywne zabawy. W tym czasie odkryłam swoje powołanie i postanowiłam w przyszłości zostać psychologiem dziecięcym. Podczas studiów uczęszczałam także na wolontariat do domu dziecka typu specjalistyczno-terapeutycznego  gdzie po raz kolejny przekonałam się, że praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji. Po ukończeniu studiów zamierzam kontynuować naukę i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rozwoju dziecięcego a także w obszarze arteterapii.

Jestem osobą empatyczną, cierpliwie dążącą do wytyczonych przez siebie celów. Uwielbiam podróżować i poznawać nowych ludzi.


Paulina KruchowskaPaulina Kruchowska - pracownik usług czystościowych