logo noe1 start button przedszkole button zlobek button kontakt button

  facebook icon

  • Mądry po szkodzie
  • To nie sią dzieci to są....
  • Ehh... dzieci dzieci

Kadra patrząca na świat oczami dziecka!

Państwa Dziećmi zaopiekuje się kreatywna i wykwalifikowana kadrą pedagogiczna. Pracę opiekunek wspierać będzie  pielęgniarka. Jej zadania to szczególne czuwanie nad prawidłowym rozwojem dzieci oraz działania związane z profilaktyką zdrowia.  Nasz zespół jest niewyczerpanym źródłem twórczej energii i zapału – z entuzjazmem będziemy wdrażać najnowsze metody pracy, gwarantując wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie. Poprzez zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzanie zainteresowań dzieciaczków, zapewnimy im profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą. Działamy z pasją i całkowicie poświęcamy się temu, co robimy. Wśród Naszej kadry znajdą się także osoby z wykształceniem logopedycznym, które codziennie będą doskonaliły aparat mowy Naszych Przedszkolaków dzięki zajęciom profilaktycznym, konsultując z rodzicami zauważone nieprawidłowości. Zaś psycholog skupi się na warsztatach rozwojowych, wspierając kadrę pedagogiczną poradami, a także udzielając Rodzicom pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych.

 

Anna Tekiei DyrektorMgr Anna Tekieli - Dyrektor placówki

Jestem osobą żywiołową, spontaniczną i niezwykle kreatywną. Kocham dzieci ,a praca z nimi jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, ale  przede wszystkim wielką radością. Przez kilka lat pracowałam jako nauczyciel w krakowskich szkołach i przedszkolach.Wykształcenie pedagogiczne zdobyłam na Akademii Pedagogicznej ,gdzie uzyskałam dyplom nauczyciela Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Od najmłodszych lat poznawałam tajemnice świata muzyki, śpiewu i gry na instrumentach. Ukończyłam Szkołę Muzyczną I i II stopnia oraz Studium Wokalno-Aktorskie. Wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji ugruntowałam na Podyplomowych Studiach z zakresu Zarządzania i kierowania placówkami oświatowymi. Ponieważ człowiek całe życie się uczy,  stara się podnosić swoje kwalifikacje ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej. Moje motto przewodnie w pracy z dziećmi to słowa Janusza Korczaka:
  „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

 


 

Sylwika BuczkowskaSylwia Buczkowska - wychowawca grupy Małych Naukowców

Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Swoją pracę z dziećmi rozpoczęłam już w gimnazjum, gdzie byłam wolontariuszką w świetlicy terapeutycznej.

Podczas studiów odbywałam praktyki w szkole podstawowej oraz w przedszkolu integracyjnym.

Ukończyłam kurs pierwszej pomocy a także kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na co dzień lubię słuchać muzyki, czytać książki oraz oglądać filmy.

 


 

Bernadetta DziegielBernadetta Dzięgiel - wychowawca - grupa Małych Naukowców

Jestem studentką ostatniego roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


W ciągu tych czterech lat byłam wolontariuszką prowadząca zajęcia plastyczne dla dzieci w Centrum kultury Calasanz Kraków – Olsza, ukończyłam kurs przygotowawczy wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dzięki czemu mogę brać udział w koloniach jako wychowawca. Ukończyłam również kurs animatora zabaw dla dzieci.
Jestem osoba otwartą, cierpliwą i odpowiedzialną.

„Dziecko może nauczyć dorosłych 3 rzeczy – cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się, ze wszystkich sił, tego czego się pragnie najbardziej”


lubomira pawliczLubomira Pawlicz - wychowawca grupy Mali Wynalazcy

Z wykształcenia jestem pedagogiem i terapeutą pedagogicznym 
z 9 letnim stażem pracy oraz nauczycielem kontraktowym. Wykształcenie zdobyłam na Akademii Świętokrzyskiej  w  Kielcach
( mgr Pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, pracy socjalnej )
a także na Akademii Ignatianum w Krakowie; studia podyplomowe:
z pedagogiki przedszkolnej, terapii pedagogicznej  i zarzadzania oświatą. Systematycznie uczestniczę w szkoleniach i kursach podnoszących moje kwalifikacje zawodowe.

Aktualnie zamierzam poszerzać swoją wiedzę zawodową kształcąc się w kierunku wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi  a także socjoterapii.
Praca z dziećmi jest dla mnie zarazem ogromnym wyzwaniem jak i przyjemnością, ponieważ każde dziecko jest indywidualnością i każde jest wyjątkowe.
Największą zapłatą, dla mnie jako nauczyciela jest uśmiech dziecka, bo jak powiedział kiedyś wielki pedagog Janusz Korczak „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. W pracy staram się podążać za dzieckiem, dając mu poczucie bezpieczeństwa, akceptacji oraz możliwość wszechstronnego rozwoju.


Monika SepienMonika Stępień - nauczyciel wspomagający - grupa Mali Wynalazcy

Wykształcenie pedagogiczne zdobyłam na Uniwersytecie Szczecińskim gdzie ukończyłam Pedagogikę Elementarną
i Integracyjną oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu kończąc Pedagogikę Specjalną.

Praca z dziećmi jest tym, co zawsze chciałam robić w życiu. Wymaga ona ode mnie dużego zaangażowania, ale jednocześnie daje mi bardzo dużo satysfakcji. Obserwowanie dzieci oraz pomaganie im w ich rozwoju, zdobywaniu wiedzy, nabywaniu nowych umiejętności jest dla mnie wielką radością. Wychodzę z założenia, że każde dziecko zasługuje na wyjątkową uwagę, gdyż każde jest niezwykłe na swój sposób. Uważam przy tym, że nie tylko dzieci mogą się uczyć od nas dorosłych, ale również my możemy wiele nauczyć się od dzieci.

 

 


Katarzyna Czajkowskamgr Katarzyna Czajowska- nauczyciel grupy Małych Badaczy, nauczyciel języka angielskiego

Wykształcenie pedagogiczne zdobyłam na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie ukończyłam pedagogikę  społeczno-opiekuńczą oraz na Krakowskiej Akademii, gdzie ukończyłam pedagogikę wczesnoszkolną z językiem angielskim oraz pedagogikę inkluzywną. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w szkole oraz w przedszkolach samorządowych i prywatnych, pełniąc funkcję wychowawcy oraz nauczyciela języka angielskiego.

Praca z dziećmi jest dla mnie wyzwaniem, ale też źródłem satysfakcji i radości. W pracy z podopiecznymi ważne są dla mnie słowa Janusza Korczaka:

"Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania"


 Agnieszka Jagielska

 Agnieszka Jagielska - logopeda.

Jestem osobą cierpliwą, dla której praca z dzieckiem jest ciągłym wyzwaniem. Praca logopedy jest zawodem kreatywnym i wymaga ciągłego doskonalenia się, w związku z tym stale podnoszę swoje kwalifikacje na szkoleniach i kursach. Obecnie jestem w trakcie studiów kwalifikacyjnych podyplomowych dla logopedów na Uniwersytecie Jagiellońskim o kierunku Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii. Bliskie jest mi holistyczne podejście do pacjenta, dlatego istotna jest dla mnie współpraca ze specjalistami, którzy w dużym stopniu przyczyniają się do efektywności terapii logopedycznej. Każdy dzień wypełnia mi praca z dziećmi w moim Gabinecie Logopedycznym Pan Maluśkiewicz. Uwielbiam kontakt z dziećmi i dynamiczną pracę - terapia wymaga mnóstwa energii, ciągle stawia nowe wyzwania, zmusza do poszukiwań. Każdy sukces moich pacjentów daje mi ogromną radość i satysfakcję.


Dominika SzlachtaDominika Szlachta

Jestem studentką ostatniego roku Psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.  Przez 6 lat pracowałam jako opiekunka dla dzieci, dzięki czemu miałam okazję poszerzyć swoje horyzonty z zakresu ich rozwoju w praktyce a także nauczyć się z nimi obcować wczuwając się w ich potrzeby i organizując im kreatywne zabawy. W tym czasie odkryłam swoje powołanie i postanowiłam w przyszłości zostać psychologiem dziecięcym. Podczas studiów uczęszczałam także na wolontariat do domu dziecka typu specjalistyczno-terapeutycznego  gdzie po raz kolejny przekonałam się, że praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji. Po ukończeniu studiów zamierzam kontynuować naukę i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rozwoju dziecięcego a także w obszarze arteterapii.

Jestem osobą empatyczną, cierpliwie dążącą do wytyczonych przez siebie celów. Uwielbiam podróżować i poznawać nowych ludzi.


Izabela OkołowiczIzabela Okołowicz

Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku Pedagogika społeczno- opiekuńcza na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie studiuję Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Uniwersytecie Pedagogicznym.  Odkąd pamiętam, chciałam pracować jako nauczyciel. Kontakt z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji a wiedza zdobywana na studiach motywuje mnie do działania i rozwijania się.

Swoje doświadczenie zdobywałam podczas pracy jako niania oraz na praktykach odbywanych w trakcie studiów.

Jestem osobą pogodną i wyrozumiałą, a także cierpliwą. W swoich działaniach zawsze staram się kierować dobrem drugiego człowieka. Słowa, które powiedział kiedyś Janusz Korczak są mi bardzo bliskie: „Dziecko, chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż”.


Paulina Kruchowska

Paulina Kruchowska - pracownik usług czystościowych