logo noe1 start button przedszkole button zlobek button kontakt button

  facebook icon

nastroneprzedszkola

Do pobrania

Umowa - żłobek

pdf icon

Certyfikat

Czesne

ZAPISY

WPISOWE:

Wpisowe wynosi 500 zł. Jest to opłata bezzwrotna ,gwarantująca miejsce w żłobku. Opłata zawiera ubezpieczenie NNW dziecka, monitoring, zajęcia dodatkowe (j. angielski, rytmika), podstawową wyprawkę (ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, mydło hipoalergiczne, naczynia, nocnik, itp.)

MIESIĘCZNE CZESNE:

1. Wysokość czesnego wynosi:

a. opcja całodzienna (7.00-18.00) - 1200,00 PLN, która to kwota zostanie pomniejszona w przypadku otrzymaniu dotacji:

  • z Wydziału Zdrowia i Programu „Maluch"
    pakiet do 5 h - 450 PLN
    pakiet powyżej 5 h - 650,00 PLN


każda dodatkowa godzina pobytu dziecka – 10 zł

CATERING

- za dzień: 13 zł

 

I śniadanie - 2 zł,
II śniadanie - 1,50 zł,
obiad - 8 zł,
podwieczorek 1,50 zł,)

KARNETY GODZINOWE:

pojedyncza godzina – 15 zł
25 godzin – 250 zł (10 zł jedna godzina)
50 godzin – 450 zł (9 zł jedna godzina)
 
Opłaty prosimy dokonywać do dnia 3-ciego  każdego miesiące na rachunek bankowy:

Bank Pekao 98124044321111001064272637 

 

Dotacje gminy do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2018

 

9

W roku 2018 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.
 
Dotacja (dofinansowanie) udzielane będzie wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa i wynosić będzie:
 
1) 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki – przeznaczona na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych);
2) 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objete opieką placówki – przeznaczona dla podmiotów świadczących opiekę na refundacje części kosztów związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym).
 
Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
 
W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania/zwrotu części opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.